FOAF a jeho aktualizace 0.96 – první zásadní změny

Schéma FOAF a jeho specifikace byla po dva roky téměř beze změny. Téměř jedinou úpravnou bylo přidání vlastnosti foaf:openid pro přiřazení OpenID identifikátoru k agentovi (zejména osobě). 15. 12. 2009 byla zveřejněna aktualizace 0.96 Amsterdam Edition, která vyjma editorských úprav obsahuje také zásadnějí revize některých pojmů ve schématu. Některé z vlastností, které jsou málo používané nebo špatně specifikované, jsou označeny za archaické. U třech bylo z důvodu nedodržení jmenné konvence navrženo nové znění a současné taktéž označeno za zavržené. Navíc, jak uvedla Libby Miller v oznámení, další větší aktualizace bude brzy následovat.

Nahrazené vlastnosti

FOAF původně vznikal živelně a vzhledem k neexistenci jasný jmenných konvencí pro tvorbu ontologií vznikly některé vlastnosti, které těm současným odporují. Navrženy byly nové vlastnosti pojmenované dle konvencí a staré zavrženy.

Stará vlastnost Nová vlastnost Popis vlasnosti
foaf:family_name foaf:familyName rodné jméno, přijmení
foaf:givenname foaf:givenName křestní jméno
foaf:holdsAccount foaf:account* účet; spojení osoby a uživatelského účtu

*) Vlastnost foaf:account je nyní inverzní vlastností sioc:account_of.

Zejména u foaf:holdsAccount dochází k poměrně radikálnímu zásahu do existujících dat. Dokud nepřestanou existovat FOAF soubory/grafy používající staré znění vlastnosti, bude nutné v každém SPARQL dotazu na tuto relaci vkládat UNION, který sloučí výsledky pro staré a nové znění. Zde se ukazuje, že přejmenování vlastností v schématech/ontologiích není zatím zcela vyřešeno.

Zastaralé vlastnosti

Následující dvě vlastnosti jsou velmi řídce používané a proto byly označeny za archaické. V schématu se nachází stále, ale specifikace je již nenabízí ve výčtu aktuálních vlastností a tříd. Neměly by být používány.

Název vlasnosti Popis vlasnosti
foaf:fundedBy Jméno organizace sponzorující osobu
foaf:theme Jméno tématu