JSON notace pro RDF

RDF, jako klíčová technologie sémantického Webu, umožňuje zápis informací a jejich výměnu. Data jsou zapisována jako trojice (předmět, predikát a objekt) a dohromady pak tvoří graf. Výhodou pak je, že existuje mnoho notací, jak graf zapsat. Nejznámější je určitě RDF/XML nebo třeba Notation 3. Mezi ty méně známé pak jistě patří RDF/JSON vytvářený skupinou Talis. Nabízí se srovnání se dvěma jmenovanými – „výřečností“ může konkurovat XML notaci, ba ji i předčit, ale někdy se může podpora v JSONu hodit. Krátká ukázka N3 a RDF/JSON pro porovnání:

<http://example.org/about>
 <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>
 "About page" .
{
 "http://example.org/about": 
 {
  "http://purl.org/dc/elements/1.1/title":
  [
   {
    "type": "literal",
    "value": "About page"
   }
  ]
 }
}

I tuto notaci používá dříve zmiňovaný projekt OpenVocab pro management ontologií.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.