Jak odesílat jménem skupiny v Office 365

Microsoft Exchange server nabízí možnost odesílat e-mailové zprávy jménem skupiny, ve které je uživatel členem. Bohužel, hostovaný Office 365 nedovoluje distribuční skupinu patřičně nastavit přes webové rozhraní. Na řadu tak opět přichází PowerShell, stejně jako v předchozím případě při vypínání expirace hesla.

Potřebujete PowerShell spuštěný jako administrátor. Pokud se připojujete na Office 365 poprvé, zkontrolujte si také nastavení politiky spouštění příkazů a případně ji nastavte následujícím způsobem.

PS C:\windows\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

Připojte se na server s vaším administrátorským účtem.

PS C:\windows\system32> $cred = Get-Credential
PS C:\windows\system32> $s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/po
wershell -Credential $cred -Authentication Basic –AllowRedirection
PS C:\windows\system32> $importresults = Import-PSSession $s

Nyní přidejte právo odesílat jménem skupiny každému uživateli.

PS C:\windows\system32> Add-RecipientPermission nejakaskupina@priklad.cz -AccessRights SendAs -Trustee nejaky.uzivatel@priklad.cz

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Adding recipient permission 'SendAs' for user or group 'nejaky.uzivatel@priklad.cz' on recipient
'nejakaskupina@priklad.cz'.
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (default is "Y"):

Identity        Trustee         AccessControlType    AccessRights      Inherited
--------        -------         -----------------    ------------      ---------
Nejaka Skupina     nejaky.uzivatel     Allow          {SendAs}        False

Může se stát, že Outlook 2013 si nestihne hned poté aktualizovat údaje ze serveru. Nastavení dané skupiny lze synchronizovat spolu s globálním adresářem, tj. zvolíme účet, na záložce Send/Receive zvolit Send/Receive Groups, pak položku Download Address Books… a potvrdíme.

Při odesílání rozbalíme roletku From (Od), Other E-mail Address…, From… a najdeme příslušnou skupinu.

Jak zrušit expiraci hesla v Office 365

Už před časem jsem vyměnil Google Apps pro hostování e-mailu za Microsoft Office 365. Mohla za to politika, kterou nastavil Google pro účty zdarma. (Reklama) Zvolil jsem tarif Office 365 Small Business Premium, kde mám 25 GB pro své data včetně pošty a 5 licencí MS Office 2013. (Konec reklamy) Nemile mě ale překvapilo upozornění, že moje heslo expiruje. U firemních Exchange účtů jsem si na to zvyknul, ale zde jsem snad “správce domény” já! Pokud stejně jako já hledáte tlačítko, kterým to vypnete, ve webovém rozhraní ho nenajdete. Fóra Microsoftu nakonec poskytla takové DYI (udělej si sám) řešení s pomocí Windows PowerShell cmdlet-ů.

PS C:Windowssystem32> $cred = get-credential
PS C:Windowssystem32> connect-msolservice -credential $cred
PS C:Windowssystem32> get-msoluser

UserPrincipalName    DisplayName    isLicensed
-----------------    -----------    ----------
me@jspetrak.name    Josef Petrák    True

PS C:Windowssystem32> Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

UserPrincipalName    PasswordNeverExpires
-----------------    --------------------
me@jspetrak.name

PS C:Windowssystem32> set-msoluser -userprincipalname me@jspetrak.name -passwordneverexpire $true
PS C:Windowssystem32> Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

UserPrincipalName    PasswordNeverExpires
-----------------    --------------------
me@jspetrak.name    True

PS C:Windowssystem32> remove-pssession $Session

Ve zkratce: get-credential vyvolá dialog pro zadání přihlašovacích údajů, connect-msolservice vás připojí na vzdálený Exchange server se zadanými údaji, get-msoluser vypíše údaje o účtech, set-msoluser uživatelské účty modifikuje a remove-psession vás odhlásí.