Dynamické Input Controls na JasperServeru

Pokud jste někdy řešili úkol tvorby reportů, určitě jste při hledání vhodné technologie neopomenuli prohlédnout nebo dokonce použili JasperReports. Tento framework poskytuje flexibilní šablonovací nástroj založený na vlasním XML formátu, který navíc můžete navrhnout v grafickém WYSIWYG editoru iReport od stejných tvůrců. Škála výstupních formátů je širová – hlavně PDF a XLS budou zajímavé. Pokud se chcete o nástroji dozvědět více, doporučuji krátké představení nástroje a integrace se Springu od Vlasty Vávrů nebo tutorial z ČVUT.

Minulý týden jsem řešil přípravu několika reportů nad Oracle databází. Výhodou bylo, že máme nainstalovaný JasperServer – ten slouží k hostování, správě, automatizovanému spouštění reportů a správě vygenerovaných reportů. Pro editor iReport je vytvořen předinstalovaný plug–in, kterým můžete server spravovat. Stačí přidat adresu a přihlašovací údaje, do widgetu se vám načte kompletní obsah, se kterým můžete manipulovat a vlatní šablony přímo v editoru upravovat. Co nepřidalo na jednoduchosti, byl požadavek na vstupní parametry. Např. volba jedné ze stavů faktury, či omezení časového intervalu. Protože mě to stálo minimálně den pátrání, popíšu, jak vytvořit na JasperServeru znovupoužitelné vstupní komponenty, jejichž výčet hodnot se načítá z databáze.

Základem je mít v šabloně reportu vytvořené vstupní parametry. Jméno vstupní komponenty se musí se jménem parametru shodovat! Máte–li šablonu hotovou, můžete připravit vstupní komponenty. Pro naplnění komponenty daty potřebujete Query (dotaz). Nabídku Add > Query najdete po pravém kliku na některou složku v JS plug–inu. Záložka General vyžaduje vyplnit Name (ID komponenty) a Label (libovolný popisek pro orientaci na JasperServeru). Záložka Query poskytuje volby pro vlastní získání dat. Je třeba zvolit dotazovací jazyk (např. SQL, EJBQL, HQL či XPath), najít již definované spojení na datový zdroj (databázi) a zadat vlastní dotaz.

Máte–li definovaný Dotaz, můžete vytvořit vlastní vstupní komponentu. Dialog najdete pod Add > Input Control. Ze zajímavých voleb uvedu Type, který je třeba nastavit na Single Select Query, dále najít na JasperServeru námi definovaný dotaz a pak, Value Column určuje jméno sloupce s hodnotou. Naopak Visible Query Columns sloupce, které budou v roletce zobrazeny.

Když vytvoříte všechny potřebné komponenty, otevřete si strukturu vašeho reportu (Report Unit) a všechny postupně připojte přes volbu Link an Existing Input Control (pravý klik na Input Controls). V této chvíli jsou již nabízený v komponentách správné hodnoty a report je pak se zvolenými hodnotami předanými přes parametry spuštěn a vygenerován.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.