Projekt OpenVocab pro sémantický Web

Na informace o projektu OpenVocab jsem narazil nedávno a už představení jeho současných i plánovaných funkcí mne zaujalo. O co jde? Sémantický Web je založen zejména na strojově čitelných datech a jejich výměně. Ty musí být kódovaný použitím nějakého schématu (RDFS) či lépe ontologie (OWL). Existuje mnoho „standardů“ jako FOAF, DOAP, Dublin Core… V některých případech ale potřebujete vytvořit vlastní koncepty (třídy) či atributy. Pak máte na výběr buď vytvořit jejich popis v některé z notací RDF (obvykle RDF/XML), přemýšlet nad tvarem URIref jednotlivých konceptů a následně vše publikovat, a nebo je zde právě OpenVocab.

Ve zkratce se jedná o kolaborativní hosting a tvorbu pojmů z ontologií, kdy data lze tvořit, sdílet a upravovat v rámci otevřeného systému. Ten pak poskytuje unifikovaný tvar adres, koncepty jsou zpřístupněny jako Linked Data a také v rozličných formátech – RDF, XHTML, JSON, Turtle. Linked Data znamená, že každá URIref (URL adresa) označující termín vrací na požadavky hlavičku HTTP 303 See Other a přesměrování na jinou prezentační verzi s informacemi o tomto konceptu. A to podle preferencí agenta (obvykle RDF pro stroje a XHTML pro prohlížeče).

Technicky, data jsou uložena v RDF úložišti Talis Platform a jsou přístupná přes SPARQL. Zdrojové kódy a dokumentaci projektu najdete na Google Code. Projekt navazuje na původní vocab.org, který pouze poskytoval prostor a neměnnou doménu pro různé ontologie, ale posunuje celou ideu dál. Zajímalo by mne, jestli autor bude ontologie publikované na vocab.org migrovat do nového systému.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.