Sjednocení zápisu vCard v RDF

Formát vCard je asi většině známý. Slouží pro zápis osobních vizitek a výměnu kontaktů. Čte ho vše od Microsoft Outlook po AddressBook.app na Mac OS X. Chcete–li mít svou vizitku čitelnou pro aplikace sémantického webu, musíte mít k dispozici ontologii pro popis takových dat. Mapování vCard do RDF bylo definováno už před devíti roky. Poznánka W3C Representing vCard Objects in RDF/XML načrtla první koncept, jak by se daly tyto data transformovat do RDF trojic. Pět let na to, s využitím doporučení pro správnou tvorbu schémat a ontologií, byla navržena podmnožina z vCardu, která se snáze používá. Členský návrh W3C An Ontology for vCards shrnuje dostupné a doporučené elementy, stejně jako na ukázkách demonstruje, jak zapsat jednotlivé dílčí informace. Děvět let bez dvou dnů po zveřejnění prvně zmíněné poznámky vychází aktualizovaná verze, kdy Representing vCard Objects in RDF zohledňuje doporučení, které se vývoj a praxí se sémantickým vCard získaly. Součástí dokumentu je také ještě více příkladů a stručný souhrn obsahu ontologie.

vCard ale není jedinou ontologií pro popis osob, která existuje. Přímou alternativou pro popis kontaktů je také W3C ontologie pro kontakty vyvinutá v rámci projektu SWAP. Ta popisuje osoby také jako kontakty s e–maily, telefonními čísly, atd. Třetí a nejméně důležitou je ontologie FOAF. Ta je z těchto tří asi nejvíce populární na sémantickém Webu. Popisuje osoby, základní informace o nich a také vztahy mezi nimi. I když poskytuje pouze jediný vztah foaf:knows, stala se díky tomu populární, ba přímo must–have pro sociální aplikace na sémantickém Webu.

Chtete–li propojit vCard a FOAF, řešení existuje. Na projektu OpenVocab byla vytvořena vlastnost ov:businessCard, která dovoluje připojit k objektu vizitku – ať už k osobě, skupině nebo organizaci. Její definice je ale označná jako nestabilní. Nabízí se tedy možnost, aby se taková vlastnost zařadila přímo do FOAFu. Téma mixování vCardu a FOAFu jsem také trochu (nechtěně) nakousl na mailing–listu foaf-dev, kde se nakonec konsensus nenašel. Podle všeho ale foaf:Person (osoba) a vc:VCard (vizitka) nemůžou být to samé.

V současné době také vzniká přehled, co mají ontologie vCard, PIM a FOAF společného a jak je mapovat na sebe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.