Ontologie pro relace mezi lidmi aktualizována

V současnoti existují 3 různé ontologie pro popis osob, resp. kontaktů – FOAF, RDF/vCard a W3C kontakty. Všechny tři jsem stručně představil před pár dny, když byla aktualizována ontologie pro vCard. Nejvíce jsou používané právě první dvě jmenované, kdy někteří autoři jejich doménu – osoby vs. kontakty – volně zaměňují a jiní naoapak striktně odlišují. Pro spojení osoby/organizace s její vizitkou jsem navrhl přidat do FOAFu vlastnost foaf:businessCard, ale její design je zatím ve stádiu diskusí na projektové wiki a netuším, zdali a kdy se do specifikace dostane.

Dnes prodělala změnu ontologie, která dlouhou dobu rozšiřuje možnosti vyjádření vztahu mezi osobami. Zatímco FOAF nabízí pouze oboustranný vztah „někdo zná někoho“, ontologie Relationship nabízí nejen obdobnou obecnou vlastnost, která ale nabízí jednostranný vztah, ale i další přesnější typy vztahu. „Přítel někoho“, „zaměstnán někým“, ale třeba i „chtěl by ho poznat“, to vše se nachází v jejím pojmovém aparátu. Podle diskusí se ale ukázalo, že zatímco lidský popis vlastností byl správný, vlastní návrh ontologie obsahoval chyby.

Vlastnost rel:knowsOf byla původně vlastností odvozenou od foaf:know. Nyní je tomu naopak. Už jen proto, že foaf:knows implikoval oboustranný vztah. Dále některé vlastnosti definují vztah osob, kdy se fakticky znát nemusí, např. „chtěl by znát“, ale přitom tyto vlastnosti byly odvozené od vlastnosti, která vynucovala fakt, že se osoby již znají. Nyní je tedy design ontologie očištěn a můžeme jen doufat v její širší použití. Ian Davis udělal dobrou práci!

Alternativa ze světa mikroformátů

Kromě FOAF lze ale kombinovat nejen s ontologií Relationship, ale i s další, nazvanou XFN, která má svůj původ v mikroformátech. Na blogu jsem ji používal již před několika lety a dokonce jsem přeložil generátor takových metadat do češtiny. Nyní se dočkal i tento mikroformát své ontologie. Všechny z vlastností jsou odvozené od foaf:knows. Protože jsou však v XFN jako relace používány hypertextové odkazy mezi stránkami, slouží tyto stránky jako „proxy“ identifikující jednotlivé osoby. V tom je tato technologie trochu krkolomná a uvidíme, jestli najde nějaké širší uplatnění.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.